יום רביעי, 16 בנובמבר 2011

זהירות – נוכלים באינטרנט!

הואיל ואני מניח, שאיש לא יוכה בתדהמה מוגזמת מן המידע הגלום בכותרת הנ"ל (לפחות כל מי שהעולם הזה לא זר לו), אני מבקש לומר כבר כאן, שרשימה זאת נולדה בעקבות התנסות אישית בנדון בתחום האמנות הפלסטית, ואני מוצא הן טעם והן הגיון לשתף בה את הרבים.

ספור המעשה – מן הימים האחרונים ממש – הוא כדלהלן: פנה אלי אדם מקליפורניה במייל שנושאו הוא Music 3  ,  שהוא שמה של עבודה שלי משנת 1978. שמוצגת באתרי (כותרת העבודה היא קישור אליה באתרי – ואני מביא אותה גם להלן, למען "תקשט" את רשימתי…). 

Music 3 - 1978

המייל נראה ונשמע – לפחות במבט ראשון -  תמים וכשר לחלוטין, ואלה עיקריו:
I was going through your works and my eyes caught this particular work, I will like to have it for my new apartment this month. Please let me know if the piece is available, if yes let me have the detailed price and more information about it. I will be waiting to read from you. 

אני מודה ומתוודה – ואני לא חסר נסיון בנושא פניות-אינטרנטיות – שהדברים נראו לי ו"נשמעו" לי במבט ראשון אמינים לחלוטין, ולאחר שאיתרתי את העבודה (איתור מהיר יחסית), השבתי לו, שמדובר בעבודה משנת 1978, שהיא כשלעצמה סיבה טובה לכך, שאתקשה להיפרד ממנה – אשר על כן מחיר פרידתי ממנה  לא יהיה נמוך, על אף שמדובר בעבודה (שמן וטכניקה מעורבת) לא גדולה במיוחד 47/31 ס"מ. ובד בבד עם ההודעה על מחירה, היצעתי לו אופציה אחרת: הדפס איכותי של העבודה על בד – בפורמט גדול יותר מזה של העבודה האורגינלית, ובעלות של 90% פחות ממחיר העבודה האורגינלית.
האיש מיהר לענות לי כדלהלן:
Thanks for your prompt reply. I really appreciate your detailed breakdown and frankness[...] .Unfortunately, I'm on my way toFrance on an official trip (I'm a marketing Executive) […]and wont be back for another two week
I'm okay with the price; I think it worth it anyway […]. I'll arrange to send you payment ASAP 
PS: In the mean time, kindly get back to me with your contact address and also your phone# so. I can get a check prepared and have it sent out to you ASAP 
לא מיהרתי להשיב לו ולהעביר אליו את ה contact address ואת מס. הטלפון (אף שאת אלה יכול היה למצוא באתרי) -  והחלטתי לנסות לבדוק ביתר שאת את העניין כולו…
ביתר שאת: שכן עוד קודם שהשבתי לו כאמור לעיל, נסיתי לבדוק באינטרנט מיהו David Osborne – זה שמו – ומצאתי שורה של אישים מכובדים מאוד, שזה שמם – אלא שאיש מהם לא היה מנהל שיווק, כפי שזה מעיד על עצמו, ורובם לא היו מקליפוניה. ואילו ב whitepages של קליפורניה נמצאו 52 אנשים שזה שמם:
David Osborne
in California
There are 52 people named "David Osborne" in California
 המשכתי לחפש ועליתי על אתר של  Katie Moeמתמחה בנוכלים בתחום האמנות הפלסטית.
והגעתי לפוסט של הנ"ל שפורסם ב 24 באפריל השנה – לא כל כך מזמן – שנושאו Stop Art Scams -  ובו עדותם של אחדים מקורבנותיו של David Osborne הנדון.
למותר לציין שתשובתי למייל הנלהב השני של מר David Osborne -  הסתכם באיחולים, שהשלטונות יעלו במהרה על עקבותיו, וידאגו לטפל בו כראוי.

זה הסיפור. עם זאת – על אף כל האמור לעיל  – אין להסיק בהכרח ובאופן גורף, שכל הפניות בתחום הנדון באמצעות האינטרנט הן בהכרח של נוכלים, כי אם רק זאת: שלא מעט מהם הם אכן כאלה…
וכדי לסיים בנימה "אופטימית" -  אביא כאן אפוריזם רלבנטי של פרנץ קפקא ("מחברות האוקטבו" עמ' 25), שקובע כי: "דרך הישר הולכת לאורכו של חבל, המתוח לא בגובה, אלא סמוך לקרקע. דומה שנועדה שייכשלו בה יותר משנועדה שיפסעו בה".

הבה נהיה אופטימיים – ובעיקר כש Music 3 נשאר בסופו של דבר ברשותי…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה